Utbildning

 

 

 

Utbildning

 

Maria kan komma till din arbetsplats och arbeta med värderingsövningar kring mångfaldsfrågor, värdegrund och etiska riktlinjer maximal-bonus.com.

Maria har gått flera utbildningar inom området och ser arbetet med värderingsövningar som ett bra verktyg för att bl.a. reflektera över egna värderingar och beröra kontroversiella frågor.

 

 

Teater på jobbet

 

Maria kan också med sina olika karaktärer göra korta inhopp på utbildningsdagen eller konferensen för att knyta ihop säcken kring det aktuella temat.

Underhållare och komiker